Flemming R. Ovesen / Torben Taustrup


Projekt 12,5" Newton

Overview


 
Et par tegninger der viser, hvordan den nye Newton kommer til at se ud - sådan ca.
Betongaflen er stort set færdig, og base unit er svejset sammen. Der er endvidere indkøbt kuglelejer til gaflens rustfrie stålaksel, og disse lejer skal nu monteres i lejehuset.
Base unit er svejset sammen af 10 mm stålplade, så vi har en formodning om, at den kan holde til gaffel og tubus, der skønsmæssigt kommer til at veje omkring 85 kg. tilsammen.
Den næste del vi skal til at koncentrere os om er snekkedrevet. Det er endnu ikke helt afgjort, om vi selv vil lave dette, eller købe det færdigt.
 

Ændrede planer:
Oprindelig var det meningen, at tubus skulle udstyres med et f:4,5 spejl, men et ønske om bl.a. at få et større billede i primærfokus gjorde, at vi besluttede os for f:5 systemet.
Det er med hiv og sving, at der er plads til den lidt længere tubus i observatoriet, og det har da også været nødvendigt at afkorte tubus lidt i forhold til det ønskede. Afkortningen betyder, at stykket fra okularudtræk til tubusåbningen bliver mindre, hvilket medfører en større risiko for, at spredningslys finder vej ind i okularudtrækket. Dette problem har vi dog tænkt os at løse ved simpelthen at anbringe en afskærmning i kuppelåbningen, således at det indfaldende lys har en tilpas spids vinkel.
Det er meningen, at også den nye tubus skal udstyres med blænderinge og fores med sort filt.
Grundet tubus' forholdsvis store længde, er det ikke muligt at få den fremstillet i eet stykke - der bliver en samling i nærheden af deklinationsakslen. At den er i to stykker er nok en fordel, når der skal limes filt på indersiden, da det så bliver en del nemmere at nå. Derudover bør der i området omkring deklinationsakslen være en større styrke, og den opnås ved at indsætte en forstærkende ring, således, at den samlede godstykkelse her vil være 4 mm.
 

Spejlcellen:
Spejlcellen skal fremstilles i aluminium. Den nuværende, der er bygget i en godstykkelse på 5 mm - og på grundlag af et nyt design er det besluttet at bibeholde denne godstykkelse. Oprindelig var det planlagt, at godstykkelsen skulle ligge i området 10-12 mm., men dette skønnes ikke nødvendigt med det nye design.
Bunden af tubus er i 5 mm gods, og den skal forstærkes yderligere for at opnå en større stivhed.
 

Drive system:
Vi har bestemt os for at teleskopet skal være computerstyret, og valget er faldet på Mel Bartels' system der gør det muligt, at styre de to steppermotorer, så man både kan scanne med en komfortabel hastighed ( ca. 2 grader i sekundet) og tracke på et ønsket objekt.
Elektronikken er bygget og afprøvet - den fungerer efter hensigten. Der skal nu fremstilles et kabinet, som motorstyringen kan indbygges i.
 

Hovedmålene på konstruktionen er:
Tubusdiameter: 420 mm
Godstykkelse: 2 mm.
Tubuslængde: 1550 mm
Gaffelhøjde -aksel: 750 mm
Akseltykkelse: 40 mm
Base Unit i 3D
Max højde over gulvet: 2070 mm
Hovedspejl: 12.5" (31,75 cm) f:5 = brændvidde: 158,75 cm.- fuld tykkelse - 53 mm.
Spejlleverandør: Swayze Optical
Sekundærspejl: 3.1" = 78,7 mm. Slibning: 1/10 bølgelængde
 

Tilbage til første side