New RA worm holder

 
 

Flemming R. Ovesen / Torben Taustrup


Projekt 14,5" Newton

Ny RA snekkeholder

 
November 2023

Der har gennem årene været fremstillet flere variationer af RA-snekkeholder og -ophæng. På den første version var snekkeenheden monteret på et vinkelprofil, hvor fleksibiliteten af denne blev brugt til at opnå et tilpas tryk ind mod snekkehjulet.Det var vanskeligt at justere holderen, da der ikke var justeringsskruer. Hvis snekken var trykket for hårdt ind mod snekkehjulet, kørte drevet dårligt, og kunne stoppe helt. Var trykket for lille, kunne det resultere i et mindre slår, som kunne komme til udtryk i forbindelse med vindpåvirkning af tubus.

Senere er noget af materialet på den lodrette del af vinkelprofilet fjernet, så snekkeenheden sad på to smalle fingre.

Senest er disse smalle fingre filet smallere forneden, og drevet har herefter kørt ret præcist.Det har imidlertid stadig været vanskeligt at justere snekken præcist, s den sidder vinkelret på tænderne i snekkehjulet, og det har også været svært at opnå det rette anlægstryk.

Derfor er der nu konstrueret en ny snekkeholder, som baserer sig på et helt nyt princip, hvor holderen til snekkeenheden er monteret på to vogne som kører på hærdede stålskinner. Vognene er forsynet med et antal kugler, som kører i et spor p hver side af skinnerne.Den 5 mm tykke plade, som vinkelprofilet er monteret på, er endvidere forsynet med to kuglelejer bagest. Disse lejer hviler ind mod siden af skinnerne og sikrer pladen mod vridning i planet parallelt med base plate, som skinnerne er monteret på. Base plate er 10 mm tyk.Princippet sikrer, at snekkeholderen altid vil sidde vinkelret p tænderne i snekkehjulet. Snekkeholderen kommer via sit eget tryk på ca. 800 gram i god kontakt med snekkehjulet, og er derudover forsynet med en fjederanordning, som kan øge trykket yderligere.Efterfølgende er der monteret en stopskrue på fjederbøjlen, så snekken ikke kan trækkes ud af indgreb med tænderne. Der er en frigang på 2-3/10 mm. 

Tilbage til første side