Flemming R. Ovesen / Torben Taustrup


Projekt 12,5" Newton

Styreelektronikken

08-2001
Med udgangspunkt i elektronikdiagrammet til vores 8" Newton begyndte jeg for flere måneder siden at designe de elektriske kredsløb til 12,5 tommeren, for jeg vurderede, at der fint kunne bygges videre på et design der har fungeret upåklageligt i mange år.
Som ved det nuværende styresystem skal kikkerten kunne styres både fra selve observatoriet og fra kontrolrummet.
Der var mange funktioner der umiddelbart kunne føres videre - således er der ikke sket ændringer i fokuseringskredsløbet, åbneren og trådkorsbelysingen. Der er derimod indført nogle flere, for vi aftalte allerede for længe siden, at vi skulle forberede mekanikken og elektronikken til en farvefilterfunktion, så det er der taget højde for i den nye elektronikudlægning. Det er meningen, at filterhjulet på CCD kameraet skal kunne aktiveres fra begge kontrolboxe. Derudover er der på hovedkontrolboxen i kontrolrummet monteret tre kontrollysdioder i hver sin farve, således at vi altid kan se, hvilket filter der er på. Det er så planen, at den elektrisk drevne filterrevolver skal monteres direkte på CCD kameraets Nikonfatning og at der herfra føres en ledning med et stik ned på en dertil passende modpart på tubus - et 9 benet D-sub. Filterrevolveren er endnu på tegnebordet, så den vil jeg ikke bruge så meget tid på nu.

Den nye ting i kikkertkontrolsystemet er at det nu kører med steppermotorer på begge akser via det efterhånden ret kendte Mel Bartels system. Det har derfor været nødvendigt at designe helt om i kontrolboxene, da dette system er hægtet op på en computers parallelport - og der er i den medfølgende dokumentation  kun een kontrolbox.
Løsningen er ligesom det nuværende system bygget op om denne hovedkontrolbox der er hægtet op på styresystemets "bus" ( 25 ben D-sub ) der omfatter connectorerne A,C,F og G.
Fra kontrolbox 2 er der så et antal forbindelser der gør det muligt at køre de mest nødvendige funktioner: Scan og guide i de fire retninger Ø,V,N,S - fokusering, samt aktivering af åbner og filterhjul - og det er tilstrækkeligt.
På hovedkontrolboxen kan man endvidere regulere fokuseringshastigheden, men til gengæld kan man så på kontrolbox 2 regulere intensiteten af trådkorsbelysningen til guideokularet, og endvidere er der i denne kontrolbox også indbygget en lyskilde - en high bright LED der kan bruges som f.eks. kortlæselampe i observatoriet.

Steppermotordriverne samt strømforsyningen til al elektronikken er indbygget i eet kabinet. Der er brug for en spænding på 15-17 volt til steppermotorerne. Endvidere en 5 volt til den digitale del og endelig 12 volt til kikkertens øvrige funktioner der ikke har forbindelse med stepperdrevet.
De 12 volt føres op til kikkerten via bussen, men som det fremgår af oversigtstegningen er forbindelserne til de to steppermotorer ført op i et separat skærmet kabel (mellem connector D og I ) der indeholder ti ledere på hver 0,35 kvadrat - denne ledning bliver ikke længere end 2 meter, så strømtabet bliver minimalt.
I øvrigt er der kun brug for den høje spænding på 15-17 volt når steppermotorerne skal op og køre for fulde omdrejninger. Under almindelig tracking og guiding kan de fint køre på en langt lavere spænding - omkring 8 volt, så vi har talt om at lave et reguleringskredsløb så spændingen kan reguleres herned. Årsagen til dette ønske er, at R.A. motoren ikke synger så højt ved den lavere spænding - det må godt være behageligt at guide.

Der er selvfølgelig udarbejdet dokumentation til al elektronikken - der er gjort rede for samtlige bennumre i  alle stikkene og ledningsfarverne er såmænd også skrevet på.

Vi lodder videre og vender tilbage, når der er kommet strøm på.
 
 

Tilbage til første side