TAUSTRUP OVESEN COOPERATION OBSERVATORY


Filterhweel 3 


Projekt filterhjul - montering af 2" adapter


Februar 2015

Da vi godt vil have mulighed for at montere filterhjulet på andre instrumenter end spejleren, har vi besluttet at montere et 2" adapterrør på det.
Vi fandt ud af, at vi havde et liggende, som hørte til vores Atik 383 CCD-kamera, så det blev drejet til. Af hensyn til komakorrektorens afstand til billedplanet, skulle adapterrøret være 23 mm højt. Der var et indvendigt gevind, som tilsyneladende passede til komakorrektoren. Senere viste det sig imidlertid, at gevindet på komakorrektoren var en smule finere.

Da vi alligevel skulle i gang med at ændre på filtret, besluttede vi os for at centrere 2"-røret. Som det fremgår af tegningen, så er detektoren ikke centreret i filteråbningen, så centret skulle flyttes 2,7 mm længere ud mod kanten.

Afdrejningen af adapterrøret gik helt smertefrit. Røret blev drejet ned i diameter på de sidste 6 mm. Efterfølgende blev den tilhørende flange afdrejet, så det tilhørende rørstykke skulle presses i. Forinden var er for en sikkerheds skyld smurt lidt epoxylim på fladerne. Til sidst blev flangen drejet af, og den overskydende millimeter af røret blev også drejet ned. For at sikre parallelitet, blev flangens overside også drejet ren.

Adapteren er monteret med fire stk. 3 mm skruer, så den sidder rigtig godt fast. De gamle skruehuller blev limet med Araldite.

Diameteren af hullet er øget fra 31 mm til ca. 37 mm.

Da gevindet i adapter ikke passer helt til gevindet i komakorrektoren, kunne denne ikke skrues helt i bund, men vi ser, om det har nogen betydning, at den er kommet et par mm længere væk fra fokusplanet.

På filtrets overside skulle holderen til kameraet også flyttes. Det viste sig, at tre af hullerne kunne genbruges. Ringen er nu sat fast med fem skruer. Den blev også drejet en smule med uret, så filterhjulet kommer til at sidde mere hensigtsmæssigt i forhold til stikforbindelsen.

Og så var der lidt problemer med at få filterhjulet til at køre rundt uden forhindringer. Det gik imod et enkelt sted, og motorakslen begyndte så at køre rundt inde i spidshjulet med det resultat, at friktionen blev for lille. Jeg blev så nødt til at køre en 3 mm gevindtap ind i spidshjulet for at gøre det ru indvendigt. Efterfølgende blev det limet på akslen med Araldite.  First page