Filter 3

 
 

Flemming R. Ovesen / Torben Taustrup


Projekt filterwheel 3


 
Februar 2015

Da vi godt vil have mulighed for at montere filterhjulet på andre instrumenter end spejleren, har vi besluttet at montere et 2" adapterrør på det.
Vi fandt ud af, at vi havde et liggende, som hørte til vores Atik 383 CCD-kamera, så det blev drejet til. Af hensyn til komakorrektorens afstand til billedplanet, skulle adapterrøret være 23 mm højt. Der var et indvendigt gevind, som tilsyneladende passede til komakorrektoren. Senere viste det sig imidlertid, at gevindet på komakorrektoren var en smule finere.

Da vi alligevel skulle i gang med at ændre på filtret, besluttede vi os for at centrere 2"-røret. Som det fremgår af tegningen, så er detektoren ikke centreret i filteråbningen, så centret skulle flyttes 2,7 mm længere ud mod kanten.Afdrejningen af adapterrøret gik helt smertefrit. Røret blev drejet ned i diameter på de sidste 6 mm. Efterfølgende blev den tilhørende flange afdrejet, så det tilhørende rørstykke skulle presses i. Forinden var er for en sikkerheds skyld smurt lidt epoxylim på fladerne. Til sidst blev flangen drejet af, og den overskydende millimeter af røret blev også drejet ned. For at sikre parallelitet, blev flangens overside også drejet ren.Adapteren er monteret med fire stk. 3 mm skruer, så den sidder rigtig godt fast. De gamle skruehuller blev limet med Araldite.Diameteren af hullet er øget fra 31 mm til ca. 37 mm.Da gevindet i adapter ikke passer helt til gevindet i komakorrektoren, kunne denne ikke skrues helt i bund, men vi ser, om det har nogen betydning, at den er kommet et par mm længere væk fra fokusplanet. På filtrets overside skulle holderen til kameraet også flyttes. Det viste sig, at tre af hullerne kunne genbruges. Ringen er nu sat fast med fem skruer. Den blev også drejet en smule med uret, så filterhjulet kommer til at sidde mere hensigtsmæssigt i forhold til stikforbindelsen.Og så var der lidt problemer med at få filterhjulet til at køre rundt uden forhindringer. Det gik imod et enkelt sted, og motorakslen begyndte så at køre rundt inde i spidshjulet med det resultat, at friktionen blev for lille. Jeg blev så nødt til at køre en 3 mm gevindtap ind i spidshjulet for at gøre det ru indvendigt. Efterfølgende blev det limet på akslen med Araldite.


Feltdrift, en årsag?
December 2021
I en periode med sne, storm, Måne og ikke mindst skyer, kan man jo benytte ventetiden på at gennemgå og forbedre sit udstyr. Er det hjemmebyggede filterhjul solidt nok, eller kan kameraets vægt forårsage en nedbøjning, som kommer til udtryk ved feltdrift?
Der har i flere år siddet et 2" rørstykke med et gevind, som ikke passer til komakorrektorens 48 x 0,75 mm gevindstykke. Gevindet er finere, og komakorrektoren har ikke kunnet skrues helt i bund. Den har siddet lige, men afstanden fra flangen til fokuspunktet har været en smule for stor, faktisk ca. 3 mm. Hvor stor betydning dette har haft, skal vi til at finde ud af, når det bliver klart næste gang.
Afstanden har dog passet mere præcist til vores SXV H9, da dette kamera for flere år siden blev modificeret ved en forkortelse af afstanden fra chip og til anlægsflade. Senere købte vi så et brugt Atik 383L, et QHY8 farvekamera, og senest et ASI 2600 pro mono, som langt overgår de andre i ydelse.

Vi blev enige om, at 2" rørstykket skulle udskiftes til et med det rigtige gevind, så en passende adapter blev købt hos Teleskopexpress for 450 kr.
Adapteren skulle afkortes, da rørstykket skulle være 20,1 mm langt for at opnå en afstand til fokuspunktet på 55 mm.
Det gamle stykke blev drejet af på drejebænken.
Det overskydende stykke på den nye røradapter blev drejet af på drejebænken. Derefter blev der brugt en del tid på at lave en prespasning i flangen til det nye rørstykke. For en sikkerheds skyld blev der dog påført et tyndt lag epoxylim på anlægsfladerne.Der var anskaffet en 3 mm tyk aluminiumsplade, så den samlede godstykkelse med 2"-adapteren kom op på 5 mm.
Der blev skåret et hul der passede til flangen i 3 mm pladen, og pladen blev fastgjort til centerhullet i filterhjulet med en M3 undersænket skrue, så der kunne mærkes op og bores huller til de undersænkede skruer, der skulle monteres fra undersiden.Pladen blev skåret ud.

De undersænkede skruer, som er iskruet fra bagsiden, rager en lille smule op, men det er til at leve med.
Her er det færdigmodificerede filterhjul. Det var så heldigt, at jeg havde nogle undersænkede, rustfrie torxskruer på lager. Et par af dem skulle lige afkortes med 4 mm.Nu må vi se, hvordan den nye mekanik performer. Vi er lidt spændte på, hvor meget fokuseringsafstanden har flyttet sig efter at korrektoren er flyttet 3 mm tættere på.

Forsøg med komakorrektorafstand
Januar 2022
Desværre har det vist sig, at en afstand på 55 mm mellem komakorrektor og chip forværrede komaen.
Siden sidst har vi derfor lavet forsøg med komakorrektorens afstand til chip. Ved det første forsøg fjernede vi blot fronten på kameraet. Dette nedbragte afstanden til korrektoren til 50 mm.
Dette havde ikke den ønskede effekt, da stjernerne ude i hjørnerne var meget aflange og forblev det uanset fokusjustering.
Vores første teori gik på, at korrektoren skulle længere ud, så der blev fremstillet en afstandsskive, som kunne lægges under kameraet. Efter tilretning var skivens tykkelse 4,6 mm. Korrektorafstanden var s 59,6 mm.
Fokuseringen skulle køres næsten i bund for at nå fokus. Der var kun nogle få tiendedele tilbage før stop, så størrelsen af det fuldt belyste felt var maksimalt. Nu er korrektionen perfekt, så vi er glade.
Nyt 2" rør
Januar 2022

Der er efterfølgende lavet forsøg med korrektorafstanden. Der blev fremstillet en afstandsskive med en højde på 0,8 mm. Afstanden var nu 60,4 mm, og dette gav tilsyneladende en lille forbedring mht. koma. FWHM var den samme både i hjørner og inde i midten af feltet.

Det nye 2" rør kom med posten. Der var i forvejen drejet en ny flange med større yderdiameter, og med en godstykkelse p 6 mm i stedet for de 5 på den gamle.Rør og flange blev drejet præcist af, så røret var ca. 2/100 mm større i diameter. Der blev så påført lim på røret, og de to dele blev presset sammen i skruestikken. Efterfølgende blev præcisionen kontrolleret, og der blev rettet lidt på samlingen.Den gamle flange var fastgjort med fire skruer, og de gamle skruehuller blev brugt. Derudover et enkelt, der var limet til, og endelig blev der lavet endnu et, så flangen nu sidder fast med seks skruer. Her er bagsiden inden de ubrugte huller blev limet og omr det igen malet matsort. Den forstærkende plade, der tidligere var monteret blev udeladt, da styrken med den nye flange er rigtig god.Der blev lavet en kontrol af kollimeringen, og den ser fin ud. Filterhjul og kamera blev monteret, og fokuseringen kørt omkring 4 mm op.D. 14. januar blev der åbnet for kuplen kl. 17:30. First light viste, at stjernerne næsten var i fokus, der skulle bare køres en smule længere op.
Ser man godt efter, så er kollimeringen ikke helt på plads, men billedkvaliteten er acceptabel.Der skal fifles lidt mere med finjustering, men først skal der skaffes et overblik over, hvilken vej der skal justeres.

  First page