Hvorfor er billedet uskarpt?

Nu er det ved at være Mars-sæson. Planeten er i øjeblikket ikke så stor - omkring 14-15 buesekunder, så derfor skal kikkertens optiske kvalitet være i orden, hvis man skal vil se detaljer på Mars.
Der har på det sidste været en del diskussion om kikkerttyper og -mærker - Meade har været nævnt i flere sammenhænge. Flere har søgt information om, hvad de bør købe og hvad der er "bedst".

Her er hvad jeg har fundet ud af:

Meade kan godt lave gode kikkerter - jeg har selv en af slagsen, nærmere betegnet en 80 mm f:15 refraktor. Da den skal sidde på en fast opstilling, har mobiliteten ikke spillet en større rolle. Men for at imødekomme dette krav har Meade også lavet korte konstruktioner - senest den meget omtalte ETX. Jeg har et par gange haft lejlighed til at observere gennem en sådan ETX og må konstatere, at den ikke tegner så skarpt som min Meade refraktor. Hvad er så forklaringen på det?
ETX'en baserer sig på Maksutov princippet, der i og for sig er ganske fremragende. Systemet udmærker sig bl.a. ved, at sekundærspejlet, der er pådampet korrektorpladen, har en forholdsvis lille diameter i forhold til objektivets - alt sammen meget fint.
Maksutov princippet kan på mange måder sammenlignes med Schmidt-Cassegrain (SCT) princippet - i begge tilfælde indgår der et hovedspejl med et forholdsvis lille f-forhold (forholdet mellem objektivdiameteren og brændvidden), og netop af den grund stilles der store krav til slibningens præcision. Derudover stilles der også meget store krav til en nøjagtig indstilling af den optiske akse for systemet som helhed. Forklaringen på dette er, at størrelsen af det brugbare billedfelt i primærfokus (hovedspejlets fokuspunkt) er meget begrænset. Sidder hovedspejlet bare lidt skævt på aksen, producerer systemet dårlige billeder.
Men et godt billede i primærfokus er endvidere afhængigt af korrektorpladen - hvor også sekundærspejlet indgår. Alt i alt er der altså flere faktorer der spiller ind på vejen til det perfekte billede.
Som tidligere nævnt, kan Meade godt lave gode refraktorer. Det seneste skud på stammen er de ganske fremragende ED-refraktorer, der udmærker sig ved at danne meget farverene og skarpe billeder.
I en refraktor findes der fire flader der skal slibes - to på hvert linseelement. På en Maksutov eller et SCT er der hhv. tre og fire. I sidstnævnte tilfælde er sekundærspejlet et separat element. Netop fordi det er så overordentlig svært at slibe de førnævnte hovedspejle, må man acceptere, at nøjagtigheden kan variere. Man kan være heldig at få et godt eksemplar, hvor både hovedspejl og sekundærelementet ligger tæt på det perfekte samtidig med, at den mekaniske justering er i orden.
Jeg har i flere tilfælde erfaret, at en justering af sekundærspejlet i et SCT har haft overordentlig stor effekt på billedkvaliteten - så fortvivl ikke, hvis dit SCT producerer dårlige billeder.
Hvis teleskopet efter en justering af sekundærspejlet stadig viser uskarpe billeder, kan forklaringen være, at hovedspejlets optiske akse ikke er centreret i sekundærspejlets midtpunkt.

Første side