Flemming R. Ovesen / Torben TaustrupProjekt observatorium


 
 

Planlægningsfasen

 
Allerede inden at jeg var flyttet fra Riskov til Skødstrup havde jeg udarbejdet tegninger til det nye observatorium.  Placeringen var stort set givet på forhånd - observatoriebygningen skulle selvfølgelig placeres i forbindelse med udhuset i bunden af garagen.
Godt nok vil man så komme til at kikke hen over taget på vores hus når kikkerten peger i en sydlig retning, men da huset er godt isoleret har jeg en formodning om, at der ikke kommer problemer med lufturo udløst af udstrømmende varm luft.
Udhuset er et smalt rum, kun 140 cm bredt og 540 cm langt - der er ikke værkstedsfaciliteter, så der skal også etableres et arbejdsbord med tilhørende installationer. Derfor kan vi lige så godt slå to fluer med eet smæk ved at kombinere observatoriebygning med værksted. Vi får så et rektangulært rum på omkring 12 kvadratmeter, og det er noget mere end i forbindelse med det gamle observatorium.
I kontrolrummet skal der være plads til to personer, da vi regner med at alle observatoriets funktioner med tiden vil kunne styres herfra.
Konstruktionen bliver i to plan, for det første for at komme op i højden så det er muligt at se over hustaget og for det andet for at skaffe plads til kontrolrum/værksted.
Kikkertens højde over jorden gør det muligt at se så langt ned i syd som ca. 12 grader over horisonten, og det må betragtes som tilfredsstillende.
Bygningen skal laves i træ, og den skal isoleres efter alle kunstens regler. Det er planlagt, at der skal være 150 mm isolering i gulv, vægge og loft.
Funderingen kommer til at bestå af 6 stk. fundamenter hvorpå der anbringes tre bærende remme.
Oven på remmene anbringes der så gulvstrøer i dimensionen 75 x 75 mm eller noget i den stil.
Tårnet bygges omkring et skelet i taglægter, og hele bygningen beklædes med vandfaste plader i 12 mm  - eller noget i den retning.
Kuplen bygges efter det gamle koncept. Der laves et skelet hvorpå der fastgøres yderbeklædning i vandfast plade. Den gamle kuppel er 220 cm mellem de parallelle flader, den nye bliver 240 cm. så forskellen er ikke så stor, men alligevel  vil den føles en del mere rummelig, og endvidere vil der ikke længere være risiko for, at kikkerttubus kører imod som tilfældet har været i den gamle kuppel.
 

Kikkertsoklen
Men inden vi starter på bygningen skal kikkertsoklen først støbes, for det er den der bestemmer hvordan bygningen placeres, så det er vigtigt, at der måles nøjagtigt ud inden gravearbejdet påbegyndes.
Oprindelig var det planen, at soklen skulle bygges op omkring fire brøndrør med en diameter på 420 mm og en højde på 600 mm, men det viste sig  at de anskaffede betonrør ikke kunne stables, da de kun var affaset i den ene ende - og de er også enormt tunge at bakse med - eet stk. vejer omkring 50 kg.
Vi har i stedet valgt at støbe soklen i et metalrør - et galvaniseret ventilationsrør som jeg regner med kan fås i en dimension tæt på 400 mm i diameter. Man kan så grave hullet til fundamentet så røret kan skubbes et stykke ned - på den måde er det mulgt at opnå en stabil støbeform. Derudover skal røret i forbindelse med selve støbearbejdet støttes for oven af nogle stivere. Vi må så tage slæbet med at bakse betonen op i en højde af godt to meter når der skal støbes.
 
 

Næste artikel - Byggeprojektet starter

Tilbage til første side