TAUSTRUP OVESEN COOPERATION OBSERVATORY


TOC FILTER WHEEL 2


Projekt filterhjul


August 2014

Da vi lige har købt et Atik383+L CCD-kamera, så har vi nu en udfordring i at få kameraet til at passe i vores filterhjul.
Vi har aldrig brugt den medfølgende 2" adapter til vores H9 CCD-kamera, men sat kamerahuset direkte ned oveni filterhjulet.
H9'eren har en diameter på 63 mm, og Atik'en har hele 90, så der skal laves en ny cylindrisk adapter.
Derudover har vi konstateret, at motoren, som driver filterhjulet sidder i vejen for det nye kamera, så den skal lægges ned for at give plads. Motoren skulle forsynes med et spidshjulsdrev, og de tandhjul fandt et par medlemmer af A-F

Nu har jeg fået revideret tegningen af filterhjulet, så der nu er plads til Atik'en.

Det er meningen, at vi fortsat skal kunne bruge vores H9, så der skal laves en adapter til dette kamera, så det også kan sættes på filtret.

Til tandhjulet, som skal trække det store tandhjul i filterenheden fandt jeg et 3 mm messingleje, og minsandten om jeg ikke også fandt en aksel. Akslen kunne imidlertid ikke gå i hullet, da den var 3,04 mm tyk, så jeg måtte i gang med at slibe den ned. Den blev sat i en boremaskine, og så blev den poleret med slibepapir.
Til sidst kunne den gå i med en fantastisk fin pasning.
Det er noget pillearbejde at lave dele til filterhjulet. I dag har jeg tilpasset lejet til mekanikken, som skal trække tandhjulet.
Pga. den trange plads har jeg været nødt til at slibe noget af det lille tandhjul, som har en diameter på 8,4 mm. 
Det er efterfølgende limet på trækakslen.


I onsdags fik vi drejet den nye ring til vores Atik. Det yderste cylindriske stykke på kameraet er 90 mm i diameter - med en enkelt ujævnhed i form af et skruelåg, hvorunder der befinder sig silikagelpiller. Det var derfor nødvendigt at file ud i ringen, så der var plads til låget. 
Den næste opgave var at få centreret ringen, og det blev der brugt en del tid på. Jeg fandt på at montere filtret i drejebænken - sektionen med kloen skulle bare drejes 90 grader, så var der plads, og så kunne jeg bruge måleuret.
Flemming havde fremstillet motorpladen, og i går fik jeg limet aksellejet på og boret de tre fastspændingshuller. Da der var huller, hvor motoren og den gamle monteringsring havde siddet, blev hullerne tapet på den ene side, og der blev så fyldt lim i fra den anden side. En nem løsning i stedet for at lave en helt ny plade. Hullerne bliver i øvrigt ikke så synlige, at de kommer til at skæmme.
Der er lige plads til til motorpladen, og en kontrol viste, at tandhjulet gik fint i indgreb uden at der var behov for tilpasning af monteringshullerne.
Vi besluttede i øvrigt at montere motorpladen 180 grader forskudt i forhold til den oprindelige plan, da ledningen med stik sad lidt i vejen.

Så kom turen til spidshjulet. Der var behov for at hæve det et stykke over lejet, så der blev sat et lille rørstykke på akslen.
Spidshjulet kunne nu sættes på akslen. Det gik meget stramt, så jeg vurderer, at der ikke er behov for yderligere fastgøring.

Og så har man lov til at være heldig, for som det fremgår, så er der lige plads til at montere skruerne i overpladen inde i monteringsringen.

Det næste der mangler er at få lavet en holder til motoren. Det bliver et lille vinkelbeslag, som skal skrues fast på motorpladen.

I øvrigt er der ikke meget frigang mellem undersiden af toppladen og de underliggende filtre - 0,4 mm, så de skruer der skrues i, skal have den rigtige længde. Jeg har med vilje ikke undersænket nogle af skruerne på indersiden helt.

 I dag skulle motordrevet færdiggøres. Jeg manglede at lave selve motorholderen. Jeg brugte en del tid på at måle op, for at spidshjulet på motorakslen kunne komme til at passe helt præcist.
Akselcentret skulle placeres 14,85 m over bundpladen, og det blev det så.

De to spidshjul går præcist sammen, og der er ikke noget registrerbart slør. Motorholderen er sat fast med fire undersænkede skruer med tilhørende fjederskiver og møtrikker.
Egentlig havde jeg planlagt, at der kun skulle bruges to, men det stykke aluminiumsprofil jeg fandt havde to huller, så dem brugte jeg, og lavede så yderligere to.

Så blev motorenheden monteret, og så en tur ud i observatoriet for at sætte den i stikket på kikkerttubus.
Det kørte som det plejede, så det var rart at se. Jeg konstaterede dog, at fire af de fem filtre godt kunne centreres bedre, det brugte jeg lidt til på at få på plads. I den sorte boks sidder der en microswitch som aktiveres af nogle knaster, som er skruet på filter hjulet modsat det filter, som de hører til. Knasterne aktiverer microswitchen, og motoren stopper øjeblikkeligt, da et tilhørende relæ kortslutter motorvindingen.
Disse knaster kan justeres vinkelret på filterradien, og det gjorde jeg så.

Her er så den færdige enhed med vores Atik383. Nu mangler vi at dreje en ring, så komakorrektoren kan monteres i det sorte rørstykke, og derefter skulle vi være klar til at fotografere med kameraet på spejleren.

I tirsdags fik vi drejet den anden ring, så komakorrektoren kunne monteres i den rigtige afstand fra fokuspunktet.
Den nederste ring sidder yderst, og det var noget af en kamp at dreje den, da godstykkelsen kom ned under 1 mm visse steder. Når man drejer den slags emner, så skal de have indvendig støtte for at undgå deformering, når man strammer kæberne på drejebænken. For at den ikke skulle blive for trekantet, blev den flyttet i kæberne flere gange, og til sidst kunne den lempes ind i røret.
Heinekenblænden sidder yderst og holder hele på plads.

I går var der så lejlighed til at prøve vores Atik383 på spejleren. Det viste sig, at den stort set er parfokal med vores H9 - stjernerne var næsen i fokus.
Der skulle lige bruges lidt tid på at få akserne på plads, og billedet skulle vendes 180 grader.
Vi havde valgt denne montage, da ledningerne fra kameraet så sidder på den mest hensigtsmæssige måde.

I starten var der koma ude i det ene hjørne, men efterhånden som tiden gik, så fortog komaen sig, og til sidst så stjernerne ganske nydelige ud efter lidt finfokusering, og guidingen blev også mere præcis.
Efterfølgende har det vist sig, at man bare skal vente, så forsvinder duggen - i løbet af mindre end ti minutter.


Indtil videre er vi i gang med indkøringen. Vi fik sat køling på kameraet, og så duggede CCD'en til ude i kanten.
Inden fik vi dog lavet nogle dugfri optagelser. Her er en enkelt af et IC-objekt, som jeg ikke husker nummeret på.


Det viste sig, at hullet i Heinekenblænden ikke var stort nok - dette kom til udtryk ved en synlig vignettering ud mod feltets hjørner.

Optagelse ved en blænde på 37 mm.

Billeddiagonalen på Atik-chippen er 21 mm. Med den nuværende filterstørrelse vil det fuldt belyste felt være ca. 16 mm. Det optiske system er designet til at levere et fuldt belyst felt på 20 mm.

Optagelse med en blænde på 48 mm

Med den nuværende filterstørrelse må vi acceptere den viste vignettering. Det er dog muligt at flatte sig ud af problemet.

Her en optagelse af Pelikantågen gennem H-Alpha-filter. Samlet eksponeringstid er 40 minutter ved 2 x 2 binning. Dette giver en pixelstørrelse på 1,42".
Link til større version af billedet: Pelikantågen

Der er også lavet en adapter til vores H9.

Oktober 2014

Vi har besluttet, at vi vil vignetteringen til livs, så efter en længere undersøgelsesproces endte vi med at beslutte, at udstyre filterhjulet med 7 nye filtre. Vores tegning viste, at vi kunne klare os med 31 mm filtre, så vi bestilte et Astrodon 31 mm RGBL filtersæt. Der stod, at filtrene var unmounted, men da de kom frem viste det sig, at glassene var sat i en fatning, som begrænsede den effektive åbning til 27,1 mm, hvilket var lige på grænsen af det acceptable.

Filtrene blev så returneret, og vi bestilte i stedet et Baader 36 mm filtersæt bestående af  RGBLC. Forskellen på L- og C-filtret er, at L filtret har en afskæring som modsvarer hele spændvidden af farvefiltrene. C-filtret er et klart filter som ikke har nogen indbygget afskæring. Endvidere har vi købt et OIII, Et nyt HA med en båndbredde på 7 nm og endelig et SII, og så er filterhjulet fyldt op.

Der er lavet en ny tegning. Som det fremgår er filtrene ikke centreret, men da de er så store, vil det ikke afstedkomme nogen form for vignettering. Det kan være, at vi på sigt laver et større filterhjul, for der er kun 1,8 mm væg imellem filtrene.

 

 

November 2014

I stedet for at lime tre støtteplader til filtret på er der i stedet drejet syv ringe, som kan støtte filtrene hele vejen rundt. Det indvendige mål er 34,35 mm, og det udvendige er 39 mm.

 

Som det fremgår af tegningen skal der fjernes noget af kanten tre steder før at filtrene kan monteres.

 

6. november 2014

Flemming har skåret en skive ud i en god hård 2 mm tyk aluminiumsplade. Diameteren er 140 mm. der er så mærket op efter en tegning som jeg havde lavet. 14 kørnerprikker, 7 centerhuller samt 7 til gevindhuller.

 

Skiven blev så drejet ned til 138 mm, så der er en frigang på 1 mm til den indvendige side i filtret. Det roterende stål var indstillet til 35,8 mm for at muliggøre mindre korrektioner.

Det viste sig dog at være overflødigt, for hullerne var meget præcist boret.

De små knaster er prøvemonteret, og det ser fornuftigt ud.

 

9. november 2014

Det er besluttet, at knasterne skal omdesignes, så de får en dobbeltfunktion. De skal både kunne aktivere microswitchen og holde filtrene på plads. Det viser sig, at hjulet er 2,1 mm tykt, og da filtrene er 2 mm kommer de ikke til at sidde i spænd

Hullerne er bearbejdet, så et filter kan plumpes i uden at noget sidder i spænd. Det skal være sådan, at aluminiummen kan trække sig sammen i kulden uden at den begynder at klemme filtrene.

Navet er drejet ud, så der er en flange, som hjulet kan hvile på. Det tilhørende tandhjul skulle drejes, så det kunne gå på den tynde del af navet, som er 12 mm.

 

Efterfølgende er centerhullet i hjulet boret op og tilpasset. En prøvesamling viser, at de hele passer fint sammen.

10. november 2014

Hjulet er nu limet sammen, og det har været monteret på akslen, og planheden er kontrolleret med måleuret. Variationen var omkring 0,5 mm, så der blev bakset lidt med at rette det op, så varierer det indenfor 2/10 mm.

Den gamle kurveskive er blevet brugt til det nye hjul. Der er nu syv LED-kombinationer.

I går blev hjulet sat i filterenheden og der blev lavet test på kontakterne. Der var en enkelt af knotterne som gav problemer - den stoppede simpelthen hjulet, da den mødte kontakterne. Problemet blev løst ved at afrunde gliderne til kontakterne.

Ved en efterfølgende test lyste alle lysdioder på kontrolboksen som de skulle. Med tre lysdioder har man otte kombinationer. Rød, grøn og blå giver sig selv. Luminans tænder rød og grøn, HA tænder alle tre, OIII tænder grøn og blå og SII tænder rød og blå.

Stopfunktionen er også afprøvet med fire knaster monteret. Der var en enkelt, som fik hjulet til at stoppe et par mm for tidligt. Da der skal laves nye knaster, så skal der sandsynligvis bruges lidt tid på at finjustere dem. 

14. november 2014

Alle ringene er sat fast, så nu er der en kant, som filtrene kan ligge på. Kanten er 0,8 mm bred, så den frie åbning er 34,4 mm. Inden de kunne limes på hjulet, skulle de tilvirkes - der skulle slibes ned på tre af siderne. Dette blev gjort med en fil. Der blev fjernet lidt ekstra, så der var plads til justering.

 

Den overskydende lim nede i hullerne er skrabet af, og det er kontrolleret, at der er plads til filtret. 

16. november 2014

I dag skulle det så afsløres, hvordan belysningen af feltet ville se ud. Der er taget billeder både uden og med komakorrektor. Det har vist sig, at der ikke er synlig forskel i lysfordelingen. Der er nu ikke noget som sidder i vejen for lyset op til detektoren, men en Newton genererer ikke et felt med jævn lysfordeling, men de mørke hjørner er væk nu.

 

Her er en gammel flat til sammenligning.

16. november 2014

Flemming har lavet en flok nye knaster. Som tidligere nævnt, så er de designet til at opfylde to funktioner: 1. At fungere som aktivering af stop-mikroswitch, 2. At fastholde filtrene.

Det har været et pillearbejde at file knasterne til, og de ser da også forskelligartede ud. Et par steder har de fået nogen skrammer, men da de skal sidde inde i mørket, så........

  

Kanterne som går ind over filtrene er facetslebet, og knaster er finjusteret med en fil. Den yderste del af knasterne skal males matsort. De ligger i forvejen uden for lyset til detektoren, så de vil ikke have indflydelse på billeddannelsen.

 

21. november 2014

Så kom dagen, hvor filtrene skulle i. Forleden fik jeg malet området omkring filterhullerne matsort. Det første filter der skulle i var det blå - men det ville ikke i hullet. Det viste sig, at der var en smule maling på indersiden af hullet, så jeg måtte i gang med at fjerne maling i alle hullerne.

Efter en rengøring af hjulet kunne filtrene endelig sættes i. Nu dumpede de alle i uden problemer - og de kunne alle rasle lidt, så alt var som det skulle være.

 Efter montage skulle der blæses støv væk - der kommer altid støv, men det kunne heldigvis godt fjernes. Den viste side er den som vender ned mod sekundærspejlet.

Nu er hjulet monteret i filtermekanikken, og nu venter vi bare på klart vejr.

Da det har været nødvendigt at demontere den krydsfinerblænde, som var monteret på fronten, har det også været nødvendigt at trimme Heinekenblænden. Den er blevet afkortet med et par centimeter, så den ikke rager frem i det indkommende lys og afstedkommer diffraktion.

 

 Nyt ombygningsprojekt 2015


  First page
 


http://tocobs.org/filterwheel2.htm