TAUSTRUP OVESEN COOPERATION OBSERVATORYStor åbning, CCD optageteknik
og billedbehandling

Formler


Beregning af feltstørrelse:
Feltstørrelsen er ved en brændvidde på 1000 mm 34 bueminutter og 22 buesekunder pr. centimeter (34'22") (data ifølge Zeiss Jena). Omskrevet svarer det til 34,37 bueminutter i decimaltal.

Har din kikkert f.eks. 1200 mm i brændvidde (1,2m) regnes feltstørrelsen således ud:
34,37/1,2= 28,64' pr. cm.

Beregning af CCD feltets størrelse:
Hvis du kender CCD-chip vinduets mål, er det forholdsvis nemt at beregne feltets størrelse i bueminutter. Er chippen f.eks. 5,5 x 4 mm, kan følgende regnestykke bruges - vi går ud fra, at brændvidden er 1,2m.

X-aksen = (28,64/10) x 5,5 = 15,75'
y-aksen = (28,64/10) x 4,0 = 11,46'

Kender du ikke de mekaniske mål på chippen, men kun pixelstørrelsen og antallet på hver led, kan CCD-vinduets størrelse i mm også regnes ud:

Pixelstørrelse x-aksen (f.eks. 17 my) x antal (f.eks 378) = 6,43 mm

Beregning af f-forhold ved okularprojektion:
(Afstand fra okular til billedplan/okular brændvidde -1) x (Objektiv brændvidde/Objektivdiameter)

Når du kender f-forholdet kan du også regne brændvidden ud - den er:
F-forhold x objektivdiameterTilbage til artikel "Strålegangen i en Newton"

Tilbage til artikel "Stor åbning, CCD optageteknik og billedbehandling"

Tilbage til første side