Flemming R. Ovesen / Torben Taustrup


Strålegangen i en Newton
og bestemmelse af sekundærspejlets størrelse
 

 
Tegningen viser to næsten identiske Newton teleskoper. Den eneste forskel er sekundærspejldia- meteren. De tekniske data for de to systemer står skrevet med rødt øverst på tegningen.
For overskuelighedens skyld vises lyset som linjer der udgår fra en fjerntliggende punktformig lyskilde. De vil derfor være parallelle - tilnærmelsesvis.

Fig. 1
Af Fig. 1 fremgår det at de parallelle stråler (sorte) der falder ind i teleskopåbningen parallelt med den optiske akse vil samles i det samme punkt i fokus.
Stråle 1 der falder ind i en vinkel af 1 grad fra venstre nærmest kanten af tubus  rammer yderst på hovedspejlet og reflekteres ikke af sekundærspejlet.
Stråle 2 der rammer hovedspejlet tættere på centret vil derimod reflekteres af sekundærspejlet.
Hovedspejlet udnyttes altså ikke optimalt i Fig. 1. Det er stadig muligt at have en åbningsvinkel på en grad i system 1, men hele spejlets overflade udnyttes ikke.

Fig. 2
I Fig. 2 har sekundærspejlet en større diameter og alle stråler der falder ind i tubus i en vinkel af 1 grad forskudt for den optiske akse ( en åbningsvinkel på  i alt 2 grader) reflekteres af sekundærspejlet.
 

Bestemmelse af sekundærspejlets diameter

Skal man afgøre hvor stort et sekundærspejl der skal bruges for at opnå et fuldt belyst felt af en given/ønsket størrelse kan princippet i Fig. 2 med fordel bruges.
Først bestemmes det hvor fokuspunktet skal befinde sig - dvs. fokuspunktets placering i forhold til ydersiden af tubus. På tegningen er denne afstand angivet ved "B".
B bestemmes af okularudtrækkets dimension - det afgøres hvor er det hensigtsmæssigt at have fokus mht. okularer eller fotografisk udstyr. B er altså afstanden fra fokuspunktet og til hovedspejlets optiske akse.
Når B er på plads bestemmer man sig for størrelsen af det fuldt belyste felt - i dette tilfælde angivet ved "F2". Størrelsen er her 20 mm, og man trækker så linjer fra ydersiden af af hovedspejlet og til de to punkter der angiver den ønskede feltstørrelse "F2". De 20 mm afsættes vinkelret på den optiske akse og i hovedspejlets fokuspunkt.
Mht. den nøjagtige brændvidde: Tag her højde for at spejlet har en given dybde på midten.
Mål strålebundtets bredde (vandret) i punktet hvor hovedspejlets optiske akse og centeraksen for okularudtrækket mødes. Det fundne mål, "S2" er længden af mindsteaksen for sekundærspejlet.

Beregninger af feltstørrelser med reference til brændvidden af det optiske system.
 
 

Tilbage til første side